Transglobe doo


Kompanija „TRANSGLOBE doo“ je osnovana u maju 2016. godine, u Beogradu. Primarna delatnost koju vršimo je organizacija unutrašnjeg i međunarodnog transporta, kao i svih pratećih usluga u transportu. Želimo da svojim sadašnjim i budućim saradnicima pružimo apsolutnu podršku u domenu logističkog poslovanja. 

 
 

  Možete nas kontaktirati za sledeće usluge:


  • Drumski, pomorski, rečni, avio, železnički transport
  • Puni, delimični i zbirni utovari
  • Transport opasnih materija, roba na temperaturnom režimu, specijalni tereti…
  • Carinsko posredovanje u zemlji i inostranstvu
  • Skladištenje robe (carinska i komercijalna roba)
  • Osiguranje robe u transportu

    Vaš zadatak je da uputite zahtev, a naš cilj je da na svaki zahtev i odgovorimo.

    TRANSGLOBE – VAŠA LOGISTIČKA PODRŠKA